Pedagoogika


Humanistliku pedagoogika manifest


Šalva Amonašvili:

Humanistlik-isiksuslik lähenemine lastele on osa terviklikumast mõistest – humanistlik pedagoogika ehk armastuse pedagoogika.

Pedagoogika on armastamise teadus ja kunst.

Nii Maailma kui ka Ilu, Kultuuri ja Inimkonna päästab ü k s n e s Jumalast tulenev, kõige aluseks olev Armastuse Energia. Seda ammendamatut energiat peavad inimesed endasse koguma ja seda suurendama ning seda edasi andma, üksteisele kinkima.

Pedagoogilise protsessi juhtivaks jõuks on õpetaja isiksus, kasvataja isiksus.

Vassili Suhhomlinski:

Pedagoog ilma armastuseta Lapse vastu – see on sama, nagu lauluhääleta laulja, muusikalise kuulmiseta muusik, värvitajuta kunstnik.

Janusz Korczak:

Pedagoogika on teadus inimesest, mitte aga lapsest. Lapsi ei ole – on inimesed, kuid teistsuguse mõistete mõõtkavaga, teistsuguse kogemusevaruga, teistsuguste muljetega, teistsuguse tunnetemänguga.


Õpetaja
Neljandad humanistliku pedagoogika lugemised Eestis ja Esimesed Soomes, Tallinn, 8.märts 2014.a.

„Õpetaja“. Neljandad humanistliku pedagoogika lugemised Eestis ja Esimesed Soomes
Lugemiste kava. 8. märtsil 2014. a., kell 12.00-17.00, Tallinn

Erinevad teed ja võimalused inimkeskseks hariduseks
VII Balti teaduslik-rakenduslik konverents, Tallinn, 21.-22. oktoober 2013

Kuidas armastada lapsi?
Esimesed rahvusvahelised humanistliku pedagoogika kogemusloengud Eestis

Humanistlik-isiksuslik pedagoogika
Šalva Amonašvili ettekandest Esimestel Rahvusvahelistel Pedagoogilistel Lugemistel

Šalva Amonašvili autoriseminar

Humanistlik-isiksuslik pedagoogika
M.Vaikus

 


Tagasi