Kirjandus


Humanistliku pedagoogika manifest
Gruusia, 2012.

Elu Kool – Maailmavaateline pedagoogika
Šalva Amonašvili. Tallinn, kirjastus Ilo, 2005.

 


Tagasi