Erinevad teed ja võimalused inimkeskseks hariduseks

VII Balti teaduslik-rakenduslik konverents

Tagasi


Konverents toimus 21.-22. oktoobril 2013.a Tallinna Ülikoolis.

Konverentsi organiseerijad:

Konverentsist osavõtjad said Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi tunnistuse.

Enne konverentsi algust osavõtjatele jagati materjalide komplektid vastavas keeles – eesti, vene või soome. Eesti auditooriumi jaoks komplekt sisaldas samuti Humanistliku Pedagoogika Manifesti mis oli tõlgitud ja väljaantud Humanistlik-isiksusliku Ühenduse poolt Eestis.

Ettekanded ja meistriklassid:

Š.Amonašvili (videotervitus) ja M.Šhishova, M.Abramova, V.Akimova (Venemaa), J.Paalasmaa (Soome), I.Stulpiniene, M.Korinevskaja ja V.Žalene (Leedu), J.Paškovskaja, N.Novikova, V.Voicisa (Läti), M.Tilk, T.Kuurme, V.Mengel, E-S.Sarv, I.Kukk, S.Sitska, A.Mõlnikova, O.Prohhorenko, R.Raus, S.Klaos, E.Tamm, A.Põldaru (Eesti).

Konverentsil osales ka Andres Pajulaa, Tallinna Linna Haridus osakonna juhataja, kellele omistati konverentsil aunimetuse „Humaanse Pedagoogika Rüütel“Maria Tilk (Eesti)

Marina Šišova (Venemaa)

Eesti Ühenduse liikmed

Jarno Paalasmaa (Soome)

Villu Mengel (Eesti)

Anu Carlson (Eesti)

Villu Mengel vaheajal

Irena Stulpinene (Leedu)

Tiiu Kuurme (Eesti)

Rea Raus (Eesti)

Vaheajal

Vera Akimova (Venemaa)

Saalis

Saalis

Saalis

Saalis

Naeratus

Pärast konverentsi

Pärast konverentsi

Pärast konverentsi

Pärast konverentsi

Tagasi