Kuidas armastada lapsi?

Tagasi


See oli esimeste, 20. novembril 2010.a toimunud humanistliku pedagoogika kogemusloengute teema. Ürituse korraldajaks oli tänavu kevadel loodud Humanistlik-Isiksusliku Pedagoogika Ühendus Eestis, ühenduse loomise idee sündis Šalva Amonašvili, väljapaistva kaasaegse pedagoogi ja psühholoogi, Tallinnas toimunud viiepäevase seminari tulemusena.

Tallinna Ranniku Gümnaasiumisse kogunesid mitte üksnes üldhariduskoolide pedagoogid ja psühholoogid, vaid ka lasteaiakasvatajad ja lapsevanemad, kokku enam kui 80 inimest.

Kogemusloengutel osalesid Läti ja Leedu humanistliku pedagoogika ühendused, ettekannetega esinesid ka Euroopa Liidu programmi raames Eestis töötavad Comenius assistendid. Seega olid need kogemusloengud mitte ainuüksi esimesed, vaid ka rahvusvahelised ning saalis ehtisid lauda kuue riigi – Eesti, Gruusia, Läti, Leedu, Taani ja Prantsusmaa lipud.

Muusikalise tervituse järel süütas iga riigi esindaja oma küünla – elava tule, sümboliseerimaks haridust kui Valguse toojat. Gruusia poolt kõlas Šalva Amonašvili videotervitus.

Kava põhiosa moodustasid ettekanded ja kaks meisterklassi. Üks neist: „Perekond – armastuse ja headuse oaas“ Lasnamäe Lastekeskuse laste osavõtul ja teine: „Kuidas armastada lapsi ehk kõik me oleme pärit lapsepõlvest“, mille viis läbi Leedu pedagoogide grupp Klaipedast.

Kogemusloengute juhtmõtteks oli kooli ja ühiskonna vaimlis-eetiline uuenemine ja seda mitte ainult Eestis, vaid kogu planeedil. Inimkond elab kahe ajastu – lahkuva tehnokraatliku ja saabuva eetiliste väärtuste taassünni ehk Südame Ajastu piiril. Seepärast on tekkinud vajadus uutmoodi kasvatuse järele, see tähendab lapses õilsa inimese kasvatamist temas parimate isiksuseomaduste väljatoomise teel.

Šalva Amonašvili põhiteos on traktaat „Elu Kool“. Selles on esitatud uut tüüpi hariduse ja kasvatuse terviklik kontseptsioon. Kogemusloengute esimene ettekanne eesti ja vene keeles oligi pühendatud selle teose tutvustamisele.

Kõlanud ettekannete seast tahaks eraldi esile tõsta laste depressiooni ja psühholoogide jõuetuse üliaktuaalset probleemikäsitust ühe koolipsühholoogi ettekandes.

Kogemusloengute lõpetuseks kõlasid Läti luuletaja Marianna Ozolinja poeetilised õpetussõnad Ilu armastamise teemal, sest noore põlvkonna kasvatamisel peab esikohal olema Ilu tajumise oskus.

 


Riikide lipud


Muusikaline tervitus


Kogemusloengute osalejad


Lasnamäe
Lastekeskuse lapsed


S.Okuneva, J.Aleksandrova,
I.Pogrebnaka


Dainis Ozols


Tagasi