Humanistliku pedagoogika manifest

Tagasi


Juuli keskel kogunesid Gruusias, pedagoog-novaator Š.A.Amonašvili kodumaal, humanistliku pedagoogika toetajad Balti riikidest (Läti, Leedu, Eesti), Gruusiast, Venemaalt, Ukrainast tööks Humanistliku pedagoogika manifestiga.

17. juulil 2011. a kirjutas Manifestile alla 43 inimest.

31. juulil 2011. a toimus meil Eestis esimene Manifesti tutvustus rahvusvahelise foorumi „Inimkonna tulevik – Kultuuri õitseng” raames.

14. septembril 2011. a avaldas Venemaa Haridusakadeemia presiidium toetust Manifestile ja soovitas seda oma teadusasutustele kasutamiseks teadustöös ja praktilises tegevuses. Venemaa Haridusakadeemia president N. D. Nikandrov kirjutas alla sellekohasele määrusele.

Humanistliku pedagoogika manifest on juba tõlgitud selle autorite keeltesse, aga ka hiina ja inglise keelde.


Tagasi