Professor Šalva Amonašvili autoriseminar

Venemaa Hariduse Akadeemia auakadeemiku,
psühholoogiateaduste doktori,
professor Šalva Amonašvili autoriseminar
pedagoogikateaduste doktori, professori,
Pedagoogika ja Sotsiaalteaduste Akadeemia akadeemiku
Valeria Nioradze, osavõtul.

Tagasi


Šalva Amonašvili on psühholoogiateaduste doktor, professor,
Venemaa Hariduse Akadeemia akadeemik,
Ukraina Pedagoogikateaduste Akadeemia välisliige,
Püha Kliment Ohridski nimelise Sofia Ülikooli audoktor,
Moskva Pedagoogikaülikooli teeneline professor,
Tjumeni, Dagestani, Novouralski (Kasahstan) riiklike ülikoolide, Saratovi, Novosibirski, Tšeljabinski, Neftekamski ja teiste pedagoogikaülikoolide auprofessor.
Rahvusvahelise Humanistliku Pedagoogika Keskuse juhataja,
Iga-aastaste Rahvusvaheliste Pedagoogiliste Lugemiste organiseerija,
Moskva Pedagoogikaülikooli Humanistliku Pedagoogika Laboratooriumi juhataja,
VF Valitsuse preemia laureaat,
Šalva Amonašvili Kirjastusmaja juhataja,
Moskva eksperimentaalkoolide nr 200, nr 1607, nr 1715 ja teiste linnade eksperimentaalkoolide teaduslik juhendaja.

Paljudesse keeltesse tõlgitud raamatute autor – „Tere, lapsed“ (eesti keeles: Valgus, 1988), „Kuidas elate, lapsed?“, „Eesmärgi ühtsus“ (triloogia „Pedagoogiline sümfoonia“), „Mõtisklused humanistlikust pedagoogikast“, „Elu Kool“ (eesti keeles: Ilo, 2005),, „Hinde kasvatuslik ja hariduslik funktsioon õpilaste õppimise hindamisel“, „Kuueaastaselt kooli“, „Isa pihtimus pojale“, „Kirjad tütrele“, „Minu naeratus, kus oled sa?“, „Miks mitte elada oma elu vaimukangelastena?“, „Mida mõistame südameta?“, „Rutake lapsed, hakkame lendamist õppima!“, „Kooli Tõde“, „Ballaad kasvatusest“… Ilukirjanduslike teoste autor – „Amon-Ra“, „Salomea“, „Kogu maa ootab meid!“, „Säragu pimeduse kohal valgus“, „Juhtiv käsi“ jt.

Üks pedagooge-novaatoreid, kes kuulutas Koostöö Pedagoogikat.

Arendab ulatuslikku tegevust humanistliku pedagoogika ideede kinnitamiseks – viib läbi seminare õpetajatega (Venemaa, SRÜ riigid, Balti riigid), on organiseerinud ligi 200 humanistliku pedagoogika laboratooriumit neis riikides.

Valmistab ette üliõpilasi, aspirante, viib läbi meistriklasse.

Koos akadeemik D.Zujeviga annab välja 100-köitelist „Humanistliku pedagoogika antoloogiat“ (välja antud 54 köidet).

Sündis Tbilisis (Gruusia). 60.-70.-aastatel juhatas massilist eksperimenti Gruusia koolides, millel oli laialdane vastukaja kogu maailmas, kuna põhjendas uut pedagoogilist suuna, mis sai tuntuks nimetusega „Humanistlik-isiksuslik lähenemine lastele haridusprotsessis“. VF Haridusministeerium soovitas praktikas kasutamiseks tema süsteemi „Elu Kool“ (humanistlik-isiksuslik lähenemine).

Valeria Nioradze – pedagoogikateaduste doktor, Moskva Pedagoogikaülikooli professor, Pedagoogika ja Sotsiaalteaduste Akadeemia akadeemik, paljude teadusväljaannete ja õpikute autor. Ta on välja töötanud 1.-6. klassi kirjaliku kõne õppe-metoodikamaterjalide komplekti. Osaleb Šalva Amonašvili autoriseminaride töös.

„Lastele humanistlik-isiksusliku lähenemise alused haridusprotsessis“
(Elu Kooli süsteem)

Seminari partituur
40 tundi

Esimene päev – 20. märts 2010. a.

„Meie hing on taevase päritoluga“

1. Sissejuhatus: Kas on olemas ebahumaanset pedagoogikat?
2. Pedagoogika – teadvuse planetaarne vorm
3. Oletuste teooria
4. Humanistliku pedagoogika oletused
5. Laps: Nähtumus. Missioon. Energia
6. Loodus lapses
7. Tunni improviseering
8. „Ära kahju tee“
9. Humanistlik-isiksusliku pedagoogika semantika
10. Järeldused. Ülesanded seminaril osalejatele

Teine päev – 21. märts 2010. a.

„Me oleme kõik pärit lapsepõlvest“

11. Koduste ülesannete pedagoogika
12. Mis on areng?
13. Kuidas toimub areng?
14. Areng: raskused ja võrukaelad
15. Arengu seadused
16. Keskkond ja vanus
17. Arengu pedagoogika
18. Tunni improvisatsioon
19. Lapsepõlv – täiskasvanuks saamise protsess
20. Vaba valik
21. Pedagoogilised aksioomid
22. Järeldused. Ülesanded seminaril osalejatele

Kolmas päev – 22. märts 2010. a.

„Ta juba elab“

23. Koduste ülesannete pedagoogika 
24. Kasvatuse peamisest tragöödiast
25. Süvakasvatusest
26. Tunni improvisatsioon 
27. Humanistlik-isiksusliku pedagoogika põhimõtted
28. Suhtlemine – pedagoogilise protsesse süda
29. Tund – laste elu akumulaator
30. Sõna vaimne aspekt
31. Sõna filosoofilis-psühholoogiline aspekt
32. Kirjalik kõne – hinge valgusallikas
33. Kirjutamise õpetamise metoodika saatuslikud vead
34. Kirjaliku kõne tunni improvisatsioon
35. Järeldused. Ülesanded seminaril osalejatele
Vastused küsimustele

Neljas päev – 23. märts 2010. a.

„Tunnetuse jõud“

36. Sisukas hindamistegevus
37. Lastevanemate koosolekute improvisatsioon
38. Koduste ülesannete pedagoogika
39. Hariduskursuste põhikategooriad ja sisu
40. Tundide improvisatsioon
41. Tunnetuslik lugemine 
42. Erinevused suulise ja kirjaliku kõne vahel
43. Kirjaliku kõne arendamise peamised komponendid
44. Kirjaliku kõne komponentide iseloomustus
45. Meisterklassi läbiviimine
46. Pedagoogilised tarkused
47. Meie õpilased ja nende saatused
48. Järeldused. Ülesanded seminaril osalejatele
Vastused küsimustele

Viies päev – 24. märts 2010. a.

„Me oleme Jumala aatekaaslased“

49. Mõtte loominguline jõud
50. Vaimse elu õppetunnid
51. Töö lapsevanematega
52. Traktaat „Elu Kool“ – kuidas sellega töötada
53. Summa summarum 
54. Millisest alusest me peame eemalduma
55. Me oleme Jumala aatekaaslased
56. Humanistliku pedagoogika õpetaja
57. Humanistliku pedagoogika allikad
Vastused küsimustele

 


Tagasi